“Startup” không chỉ có ý nghĩa là “khởi nghiệp”

“Startup” không chỉ có ý nghĩa là “khởi nghiệp”

Bạn có nghĩ rằng “Startup” không chỉ dành cho những người khởi nghiệp mà cả những doanh nghiệp lâu đời và đã lớn mạnh.

Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

CEO, CFO, CPO, CCO… là những thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nước ngoài. Vậy các thuật ngữ viết tắt các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO… có ý nghĩa là gì?