Từ tay trắng thành triệu phú nhờ… biết đan lát

Từ tay trắng thành triệu phú nhờ… biết đan lát

Rời lực lượng thanh niên xung phong với hai bàn tay trắng, nhưng với ngón nghề đan lát lận lưng, anh Nguyễn Thành Lập đã truyền nghề, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nghèo tại vùng đất nhiều khó khăn bậc nhất của TP.HCM.

Từ tay trắng thành triệu phú nhờ… biết đan lát

Từ tay trắng thành triệu phú nhờ… biết đan lát

Rời lực lượng thanh niên xung phong với hai bàn tay trắng, nhưng với ngón nghề đan lát lận lưng, anh Nguyễn Thành Lập đã truyền nghề, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nghèo tại vùng đất nhiều khó khăn bậc nhất của TP.HCM.