Khởi nghiệp Kinh doanh bền vững

Nhà nước ở vai trò kiến tạo, Nhà nước giúp Doanh nghiệp Xã hội phát triển thì Doanh nghiệp Xã hội lại giúp Nhà nước các mục tiêu xã hội - đó là yếu tố cho phát triển bền vững.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Đình Quân
Giám đốc Trung tâm Ươm tạo sông Hàn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng