Khởi nghiệp theo phương thức đặt hàng của SCSI-HANSIBA

Khởi nghiệp theo phương thức đặt hàng của SCSI-HANSIBA là liên kết hợp tác với các tổ chức giáo dục, trường đại học, trường đào tạo nghề, các cơ quan, viên nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội.

Nguyễn Vân

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Ngành Công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội (HANSIBA), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ (SCSI)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng