Muốn nổi tiếng, hãy biết tận dụng Internet

Trong cuốn “Nghệ thuật PR cho bản thân”, tác giả Austin Kleon cho rằng cách hữu hiệu để mọi người biết đến công việc của bạn là không ngừng chia sẻ chúng trên Internet, mạng xã hội.

muon noi tieng1
Tác giả Austin Kleon. Ảnh: dougtoft

Buy online Cialis Soft 20 mg

Order Cialis Soft 20 mg generic

Buy online Cialis Soft 20 mg

Purchase generic Cialis Soft

Buy online Cialis Soft 20 mg

muon noi tieng2
Sách Nghệ thuật PR bản thân. 

Buy cheap Motilium

Buy Cialis Soft cheap

Nhưng chỉ chia sẻ thôi thì chưa đủ. Kleon cho rằng, muốn PR bản thân, mỗi người luôn phải tiếp tục làm việc. Quan điểm của Kleon là mỗi người phải thực sự làm việc, nếu không thì sẽ không có bất kỳ điều gì để chia sẻ.

generic Cialis Soft 20 mg where to Buy online Theo Zing

There are no comments yet

Tin khác đã đăng