Trụ sở Quỹ Khởi nghiệp tỉnh đặt tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước. Quỹ Khởi nghiệp là quỹ chính thức của Nhà nước ngoài ngân sách, chịu sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, cho vay tín chấp và thế chấp, lãi suất cho vay chủ yếu để đảm bảo kinh phí hoạt động. Quỹ tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật, được miễn nộp toàn bộ loại thuế và các khoản nộp ngân sách theo quy định. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu kết luận cuộc họp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu kết luận cuộc họp

Tổng quỹ khi đi vào hoạt động là 11 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước cấp 3 tỷ đồng, còn lại huy động các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ. Quỹ cho các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập không quá 1 năm, lần đầu khởi nghiệp có tính khả thi cao vay. Thời hạn vay tối đa là 5 năm, trường hợp vay trên 5 năm do UBND tỉnh quyết định. Giới hạn cho vay đối với 1 dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 50% tổng vốn đầu tư của dự án. UBND tỉnh quyết định mức vốn vay trên 200 triệu đồng, Hội đồng quản lý quỹ quyết định mức vốn cho vay dưới 200 triệu đồng.

Tại cuộc họp, đại diện các công ty, thành viên hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến như: Hướng xử lý rủi ro trong trường hợp mất vốn, xác định mức cho vay tối đa không quá 200 triệu đồng để hạn chế rủi ro, quy trình thẩm định gây khó cho thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho rằng: Mục đích của quỹ là tạo điều kiện, khuyến khích khởi nghiệp nên sẽ xem xét tính lãi suất bằng 0 cho doanh nghiệp. Quỹ cần tuyên truyền rộng rãi trên các kênh thông tin để nhiều người biết nhằm phát huy hiệu quả nguồn quỹ khởi nghiệp. Đối tượng khởi nghiệp chủ lực là thanh niên, vì vậy Tỉnh đoàn phải tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên, đặc biệt thanh niên nông thôn biết để khơi dậy phong trào khởi nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Sẽ xem xét cho doanh nghiệp vay từ Quỹ Khởi nghiệp với lãi suất bằng 0 tại chuyên mục Tin tức của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400