Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp là một hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức, cá nhân, yếu tố hỗ trợ khởi nghiệp trong mối quan hệ liên kết và tương tác lẫn nhau trong phạm vị hoạt động nhất định (thành phố, vùng, quốc gia, lĩnh vực)

Phạm Hồng Quất
Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp
Khoa học và Công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng