Hệ sinh thái Khởi nghiệp APEC: Một kỷ nguyên mới của tăng trưởng

Với 110 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong khu vực APEC, cụ thể là những doanh nghiệp nữ và thanh niên làm chủ sẽ làm thay đổi quỹ đạo phát triển của nền kinh tế hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stewart Beck

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Quỹ Châu Á Thái Bình Dương của Canada

There are no comments yet

Tin khác đã đăng