Hệ sinh thái Khởi nghiệp APEC qua phân tích chỉ số Khởi nghiệp toàn cầu

Hệ sinh thái Khởi nghiệp của APEC phát triển tương tự như hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mức tốt nhất.

TS. Phạm Thị Thu Hằng

Tổng Thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng