doanh nhân trẻ

Khởi nghiệp công ty 500 triệu USD với ý tưởng bán “giường hộp”

Purchase cheap Cialis Soft

Được thành lập bởi 5 doanh nhân trẻ, Casper từ một công ty bán lẻ đệm bình thường trở thành hãng khởi nghiệp trị giá 500 triệu USD với ý tưởng bán “giường hộp”.