doanh nhân trẻ

Startup hãy cứ “đi chậm mà chắc”

Purchase cheap Cialis Soft

Không ít startup mong muốn đi nhanh, gây dựng quy mô lớn trong thời gian ngắn nhưng đây được cho là tư duy khá sai lầm.