kỹ năng

Nhân viên lười học là do… sếp

buy Cialis Soft USA

Order cheap Cialis Soft Một lãnh đạo đôi khi bất lực khi yêu cầu nhân viên trang bị kỹ năng mới, học sử dụng một chiếc máy chuyên dụng hay phần mềm đặc biệt. Nếu nhân viên của bạn không chịu học hỏi điều mới, lỗi là ở bạn. Vì sao? 

6 yếu tố lãnh đạo tương lai nào cũng phải có

Order Cialis Soft 20 mg cheap

Purchase cheap Cialis Soft 20 mg Bước chuyển từ một nhân viên thành một nhà quản lý thật không dễ dàng. Trong nhiều trường hợp, những kỹ năng giúp bạn được thăng chức nhiều khi lại không giúp bạn trở thành một nhà quản lý hiệu quả. May sao, chúng ta có Google.

Startup Việt: Bài học nguyên tắc tạo thành công

Purchase online Cialis Soft 20 mg

Order cheap Cialis Soft Thích nghi với mọi biến động thị trường; tiếp nhận kiến thức, mô hình kinh doanh mới… góp phần mang lại thành công cho startup.

Hãy bán ý tưởng của bạn, đừng trình bày

Order Cialis Soft 20 mg cheap

Rất nhiều người nghĩ rằng mình có kỹ năng thuyết trình nhưng thực tế họ chẳng tạo được ấn tượng gì, người nghe lơ đễnh, thậm chí, bỏ về. Tại sao lại như vậy?