thu nhập

Thu nhập 200 – 300 triệu đồng/năm từ nuôi con đặc sản bằng thảo dược

Buy online Cialis Soft 20 mg

Lựa chọn nuôi con đặc sản bằng thức ăn tự chế có sử dụng một số thảo dược tự nhiên, mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Trần Quốc Khánh ở xã Minh Hưng (Kiến Xương) có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.