thu nhập

Treo ngược 5 công rau nhút, tôi lãi ổn định 300 triệu đồng/năm

Buy online Cialis Soft 20 mg

Mỗi tháng anh thu hoạch 2 lần, mỗi lần cách nhau khoãng 15 ngày theo kiểu cuốn chiếu ( mỗi ngày cắt 1.000 mét vuông) và cứ như vậy sau 6 ngày sẽ thu hoạch toàn bộ diện tích, qui ra hàng năm tôi có lãi khoảng 300 triệu đồng.