Tập đoàn FPT và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Hoạt động chính của FPT là đầu tư vào các khởi nghiệp có sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Ngoài ra, FPT cam kết lâu dài với các nhà sáng lập để xây dựng công ty lớn...

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng