Toàn cảnh tinh thần kinh doanh Phi-líp-pin

Động cơ khởi sự kinh doanh Phi-líp-pin đó là Chính phủ đề ra các chương trình khuyến khích khởi nghiệp, hoàn thành chương trình đào tạo cho sinh viên dễ nắm bắt cơ hội kinh doanh, phổ biến rộng rãi chương trình "Nhận thức về kinh doanh"...

There are no comments yet

Tin khác đã đăng