Thư viện Videos

Chương trình Khởi nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khởi xướng và chủ trì từ năm 2003. Chương trình quốc gia về Khởi nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương trên toàn quốc để cùng triển khai công tác hỗ trợ, đào tạo thanh niên lập nghiệp giúp các bạn trẻ có thể giao lưu, học hỏi và tìm ra con đường lập nghiệp cho riêng mình.

[unitegallery video]