Quản trị / Đổi mới sáng tạo

Làm việc cho các doanh nghiệp (DN) hay tập đoàn lớn sẽ giúp cho người lao động (NLĐ) có công việc, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, đó cũng là hạn chế bởi môi trường công việc ổn định sẽ không có nhiều cơ hội để NLĐ phát triển sự nghiệp trong tương lai. Một xu hướng gần đây ghi nhận NLĐ trẻ tuổi luôn chấp nhận thử thách ở những công ty non trẻ, công ty khởi nghiệp để tạo dựng sự nghiệp của mình.

Tòa soạn: TẦNG 5, TÒA NHÀ VCCI, SỐ 9 ĐÀO DUY ANH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Ban biên tập nội dung : (+84) 024.35771239
Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp (+844) 3.5772400
Email: khoinghiep@dddn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA