Hiện nay tại Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp phải huy động vốn từ người thân và gia đình, đồng nghĩa với việc đa số các doanh nghiệp này đều không có được sự bệ đỡ vững chắc về tài chính. Trong khi đó, đã có một số doanh nghiệp lớn đi tiên phong trong việc đỡ đầu, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây được xem là một kênh đầu tư mới cho cộng đồng khởi nghiệp có thể huy động, gọi vốn bên cạnh các nguồn truyền thống như trước đây.

Để tận dụng được các nguồn lực, nhất là từ các doanh nghiệp lớn/tập đoàn lớn đầu tư, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đầu tư, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp, tìm kiếm các vệ tinh cho chính mình, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức hội nghị trực tuyến:

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP LỚN/TẬP ĐOÀN TRONG THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP

Thông qua Hội nghị này, các doanh nghiệp lớn/tập đoàn được đề cao, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm với xã hội; giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và phát triển bền vững. Hội nghị sẽ ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp lớn/tập đoàn về việc hỗ trợ - đầu tư cộng đồng khởi nghiệp cũng như nhận được đề xuất, mong muốn của cộng đồng và doanh nghiệp khởi nghiệp phản ánh trên các hệ thống truyền thông và thông qua VCCI kiến nghị với Chính phủ.

Thời gian13h30 – 16h30, Thứ Năm, ngày 05 tháng 03 năm 2020.

Địa điểmTầng 7, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ms. Phương - 0949410296 - khoinghiep@dddn.com.vn.

Bạn đang đọc bài viết 05/03: Hội nghị trực tuyến: Vai trò của Doanh nghiệp lớn/Tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp tại chuyên mục Sự kiện của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400