Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo cơ hội và làm rõ thách thức tăng trưởng của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, những ưu tiên và định hướng chính sách phát triển DNNVV sáng tạo, startup của Chính phủ, qua đó chia sẻ cơ hội, bài học thành công và các giải pháp để DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, startup có thể vận dụng, kêu gọi vốn đầu tư và tăng trưởng thành công.

Thời gian: 8:30 - 12:00, Thứ 6, ngày 05/4/2019.

Địa điểm: Phòng họp Hội trường lớn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số 6B Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, Hà Nội

Chủ trì: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan cử đại biểu tham dự Hội thảo nêu trên (Chương trình hội thảo gửi kèm theo).

Bạn đang đọc bài viết 05/4: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo nhằm đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. tại chuyên mục Sự kiện của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400