Biogas

Việt Nam với đang trong quá tr ình công nghiệp hóa, tuy nhiên hiện nay vẫn còn hơn 70% dân số sống vùng nông thôn và làm nông nghiệp. Việc chăn nuôi vẫn ở quy mô nhỏ, các hoạt động sản xuất sinh hoạt hàng ngày v ẫn tạo ra một lượng chất thải nhưng theo thói quen đa số vẫn thải trực tiếp ra môi trường gây nên ô nhiễm và áp lực lớn cho việc gom và xử lý thải. Nhu cầu lắp đặt các bể biogas phục vụ cho ngành chăn nuôi của bà con nông dân là rất l ớn để giải quyết việc ô nhiểm môi trường cũng như tiết kiệm chi phí về năng lượng. Chất thải từ nuôi lợn là vấn đề cấp thiết nhất vì không được sử lý triệt đ ể dễ gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trạng chăn nuôi tại Việt Nam (giai đoạn 2007-2012)

Thị trường tiềm năng cho sản xuất biogas (khí sinh học) tại Việt Nam là rất lớn, nhưng cho đến nay chưa được khai thác triệt để. Trong lĩnh vực chăn nuôi, trang trại hộ gia đình đã trở nên quen thuộc hơn với khí sinh học. Trang trại quy mô vừa và lớn  đã bắt  đầu sử dụng khí sinh học do nhu cầu bức thiết và mong muốn sử dụng.

Hiện nay chỉ có một số ít các trang trại lớn  đã sử dụng khí sinh học. Chiến lược quốc gia của Chính phủ về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đặt mục tiêu là  đến năm 2020 sẽ có khoảng 45% trang trại sử dụng hệ thống quản lý chất thải, đặc biệt là bể biogas để xử lý và quản lý chất thải.

Tương tự như vậy, một lượng lớn rác thải  đô thị và rác thải chế biến nông sản, chẳng hạn như đường và sắn, cũng  chưa được sử dụng  đúng mức và cả hai loại chất thải này  đều gây ra ô nhiễm nghiêm trọng  đối với môi trường và lãng phí tài nguyên.

Các công ty cũng đang chịu áp lực mạnh mẽ từ trung  ương và địa phương trong việc phải có hệ thống xử lý chất thải thích hợp.  Do đó, nhu cầu và  động lực để sử dụng và sản xuất biogas ở Việt Nam thực sự lớn.

Trong  khi  nhận  thức  về  sự  cần  thiết  cũng  như  lợi  ích  của  các  hệ  thống biogas đã tăng lên một cách đáng kể, thì cho đến nay, rào cản lớn nhất cho việc đầu tư vào hệ thống biogas vẫn là sự thiếu thốn về mặt tài chính và khả năng thương mại thấp trong tương lai gần.

Vì vậy, một số cơ chế tài chính đang được Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ chuẩn bị.

Hiện trạng sử dụng biogas.

Có  hai  xu  hướng  chính  sản  xuất  ứng  dụng  biogas  tại  Việt  Nam:  (i)  sử dụng biogas phục vụ đun nấu và phát điện cho chiếu sáng ở quy mô hộ gia đình và (ii) sử dụng biogas cho phát  điện và làm nhiên liệu/sưởi ở một quy mô lớn hơn (quy mô công nghiệp).

Ở  quy  mô  hộ  gia  đình,  hiện  nay  có  khoảng  1.000.000  hầm  phân  hủy biogas  (trên tổng số hơn 50 triệu  đầu lợn xuất chuồng mỗi năm). Tuy nhiên, hầu hết các hầm này  đều có quy mô nhỏ (dưới 10m3)  được xây dựng bởi các hộ gia đình.

Hiện nay có khoảng 17.000 trang trại lợn (với hơn 500 con lợn mỗi trang trại), và rất ít  trong số đó có hầm biogas  do không có loại lọc khí đủ lọc sạch để chạy máy phát điện. Do việc thi hành luật vệ sinh môi trường nghiêm ngặt hơn, nhiều trang trại trong số này sẽ cần  đến các hầm phân hủy biogas tại chỗ trong tương lai.

Nhu cầu tiềm năng cho biogas.

Biogas hiện nay được sử dụng chủ yếu cho  đun nấu và chiếu sáng ở quy mô  hộ  gia  đình  ở  các  khu  vực  nông  thôn.  Tiềm  năng  sử  dụng  biogas trong tương lại có thể là dùng  để phát  điện, bã thải sinh học cho các loại phân bón hữu cơ và nhiên liệu sinh học.

Cùng với sự gia tăng dân số, vấn đề xử lý chất thải nói chung và vấn đề xử lý chất thải hữu cơ nói riêng đang bức thiết hơn bao giờ hết. Nh ững năm gần đây, để giải quyết v ấn đề ô nhiễm môi trường cũng như tiết kiệm về chi phí năng lượng, việc xây dựng hầm biogas luôn là lựa chọn hàng đầu của các hộ và các trại chăn nuôi. Đồng thời nhà nước, các cấp chính quyền cũng luôn khuyến khích và hỗ trợ bà con chăn nuôi xây dựng hầm biogas. Có thể kể đến một số dự án lớn như: Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hỗ trợ 200USD/hầm, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp cácbon thấp (LCASP) hỗ trợ 3.000.000đ/hầm, Dự án Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam (SNV) hỗ trợ 1.200.000đ/hầm; và còn rất nhiều các dự án khác. Tính đến nay, có khoảng 1 triệu hộ chăn nuôi và 6.000 trang trại đã và đang sử dụng hầm biogas. Mỗi năm có thêm khoảng 100.000 công trình hầm biogas được xây mới.

Các vấn đề do khí biogas gây ra cho người sử dụng:  Biogas hay còn gọi là khí sinh học (KSH) được sinh ra từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong môi trường yếm khí (môi trường không có oxy). Thành phần chính của biogas là khí methane (CH4 – chiếm 50-60%). Nhiệt trị thấp của CH4 là37,71.103KJ/m3 do đó có thể dùng biogas để đun nấu, thắp sáng, sưởi ấm cho vật nuôi, chạy động cơ đốt trong,...Ngoài ra, trong biogas còn có một số tạp khí khác như: carbonic (CO2 ), hydrosunfua (H2S), hơi nước H2O),....Khí H2S (có mùi trứng thối) có thể ăn mòn kim loại (bếp, đèn, van khóa, các chi tiết trong động cơ,...), sản phẩm của nó là SOx cũng là một khí rất độc. CO2 và H2O lâu ngày sẽ làm tắc đường ống dẫn gas, ảnh hưởng đáng kế đến nhiệt độ ngọn lửa, giới hạn cháy, nhiệt trị thấp và tỷ lệ không khí/nhiên liệu của Biogas. Do đó muốn sử dụng biogas hiệu quả và an toàn phải loại bỏ những tạp khí trên thông qua các thiết bị lọc.

Bạn đang đọc bài viết Biogas 3 Clean tại chuyên mục Dự án của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400