Bạn đang đọc bài viết CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST: (SỐ VIII) Dự án “Đi cho biết” với những câu hỏi về vốn tại chuyên mục Cố vấn / Huấn luyện của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400