Bạn đang đọc bài viết Giáo dục và Đào tạo tinh thần doanh nhân ở các nền kinh tế và gợi ý cho Khởi nghiệp tại chuyên mục Quốc gia khởi nghiệp của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400