Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về khởi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận với hệ thống khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

Triển khai thí điểm công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho HSSV các kiến thức về khởi nghiệp; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường trải nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV trên nền tảng số hóa và công nghệ.

Hỗ trợ các cơ sở giáo dục và đào tạo kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục.

7 nhiệm vụ lớn được đề cập tại kế hoạch bao gồm: (1) Công tác truyền thông; (2) Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 3 năm 2020; (3) Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 3 năm 2020; (4) Công tác hỗ trợ đào tạo; (5) Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; (6) Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp; (7) Quản lý điều hành Đề án.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp đồng hành chủ động tổ chức các hoạt động triển khai kế hoạch. Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị triển khai thực hiện công tác truyền thông, vận hành, duy trì các bài viết chuyên đề trên các ấn phẩm của Báo.

Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trên nền tảng số tại chuyên mục Quốc gia khởi nghiệp của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400