Quản trị nhân sự trong startup

Quy trình startup bao gồm đội ngũ, sản phẩm, dịch vụ MPV, lắng nghe, cải tiếng MPV, bán hàng...

Tư vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: ThS. Vũ Tuấn Anh