Sự kiện

Khởi nghiệp trong 54 giờ

Khởi nghiệp trong 54 giờ
Đọc nhiều

Con đường nào dẫn sinh viên đến với tự do tài chính?

Buổi hội thảo “Đầu tư vốn nhỏ - Bước đầu đến với tự do tài chính” diễn ra vào ngày13/11 sắp tới, hứa hẹn sẽ giúp các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quan về quản lý tàichính cũng như những cách đầu tư hiệu quả và an toàn. Từ đó, tạo nền móng vững chắcđể sinh viên có cái nhìn đúng đắn về đầu tư tài chính nói chung hay đầu tư chứng khoánnói riêng.

Khởi nghiệp trong 54 giờ

Trong vòng chỉ 54 giờ, người tham gia có cơ hội trải qua tất cả các giai đoạn của một quá trình khởi nghiệp từ việc trình bày ý tưởng, tìm kiếm thành viên...

Tòa soạn: TẦNG 5, TÒA NHÀ VCCI, SỐ 9 ĐÀO DUY ANH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Ban biên tập nội dung : (+84) 024.35771239
Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp (+844) 3.5772400
Email: khoinghiep@dddn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA