Đây là một trong những nội dung trong Thông báo số 2649-TB/TU ngày 10-6-2020 của Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”. Cuộc làm việc diễn ra ngày 2-6-2020.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các trường trong Đảng bộ Khối là nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao của Thủ đô và đất nước. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các tổ chức Đảng trực thuộc phải xác định sứ mệnh của mình là làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Đảng bộ Khối và tổ chức Đảng trong các trường thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trước hết, Ban Thường vụ Đảng ủy cần chỉ đạo làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng để từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Khối nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình và có việc làm thiết thực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện văn kiện đại hội ở cấp mình, trong đó nhấn mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức Đảng trong Khối cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố về công tác vận động quần chúng, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận, thống nhất, không để nảy sinh phức tạp. Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên trong Khối phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy tắc ứng xử và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên bám sát cơ sở, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với vấn đề khó, đơn vị phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy phải thành lập các đoàn công tác để tập trung xử lý, cần thiết phải kiến nghị thành phố hướng dẫn về chuyên môn và phân công cán bộ hỗ trợ. Công tác nhân sự đại hội cần phải được thực hiện đúng quy định, không nể nang, hữu khuynh. Tinh thần chung là không vì chạy theo tiến độ mà coi nhẹ chất lượng đại hội.

Bạn đang đọc bài viết Tập trung hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp tại chuyên mục Quốc gia khởi nghiệp của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400