Bạn đang đọc bài viết Tổng kết 2 khóa tập huấn về khởi nghiệp ĐMST tạo tác động xã hội tại chuyên mục Hội đồng Cố vấn ĐMST của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư khoinghiep@dddn.com.vn, SĐT: (+844) 3.5772400