Khởi động chương trình huấn luyện - cố vấn cho các dự án khởi nghiệp ĐMST tạo tác động xã hội

Hành trình coaching chính thức bắt đầu từ 18/10 - 18/11, tuy nhiên nếu nhu cầu cần thiết, các coach có thể hỗ trợ nhóm dự án đến cuối tháng 11

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 3 tháng

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia