VSMA - đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến cộng đồng

Tạp chí DĐDN cùng với Hội đồng đã tiên phong đưa nội dung về kinh doanh liêm chính vào giảng dạy với mong muốn tạo sự lan tỏa, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch tại Việt Nam.

Hội đồng Cố vấn ĐMST - cách đây 2 tháng

Tác giả: Ban Thư ký chương trình Khởi nghiệp Quốc gia