Bài 1: Công thức 1-2-3-4 trong chuẩn bị khởi nghiệp - chương trình đào tạo khởi nghiệp căn bản

Ý tưởng chỉ tốt nếu như chúng ta thực hiện được nó. Để một ý tưởng sống được, ra sản phẩm được là cả một quá trình dài và gian khổ.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Ths Vũ Tuấn Anh - Giảng viên- Coach – Mentor quản trị hiệu suất doanh nghiệp, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhân sự và chiến lược