Bài học đắt giá cho dân sales từ chuyện 2 bác lái bán da gấu khi...  chưa săn được

Nếu chọn công ty lớn - anh chỉ là một trong rất nhiều khách hàng của họ - nếu chọn công ty nhỏ, anh sẽ là khách hàng lớn nhất của tôi.

Kiến thức / Quản trị - cách đây 3 năm

Tác giả: bichngoc1 nguyen