Các giám đốc marketing hãy ra khỏi "tháp ngà"

Không phải chỉ thực hiện các video thương mại “đẹp lung linh” để tự hào đem khoe với đồng nghiệp, vai trò của các CMO (Chief Marketing Officer – Giám đốc Marketing) hiện đại đã có nhiều khác biệt hơn xưa.

Kiến thức / Quản trị - cách đây 3 năm

Tác giả: Theo CNBC