Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia: 16 năm - Một chặng đường!

16 năm qua, chương trình khởi nghiệp Quốc gia đã có những đóng góp không nhỏ nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho các bạn thanh niên - sinh viên.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương