Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2018: Nhiều đổi mới phù hợp xu thế!

Năm 2018, trong bối cảnh các hoạt động khởi nghiệp trên toàn quốc tiếp tục sôi động, Ban tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia đã có nhiều đổi mới về nội dung để phù hợp với xu thế.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Đa Phương Tiện