[CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST] Số I: Mục tiêu mới của Alium trong thời gian tới

LTS: Nhận biết tính cần thiết và vai trò quan trọng của mentor với mỗi dự án khởi nghiệp ĐMST, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ra mắt chương trình “Cố vấn cho các nhóm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 11 tháng

Tác giả: enternews.vn