[CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST] SỐ V: Dự án Đèn Tre với hành trình tìm "tuyên ngôn giá trị"

Với những gợi mở của chuyên gia Trương Thanh Hùng, hy vọng bài toán về "tuyên ngôn giá trị" của Đèn tre sẽ được giải quyết trong thời gian tới.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia