[CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST] SỐ VI: Kênh phân phối nào phù hợp với dự án Đèn tre?

Với những dự án chỉ có "một mình" như Đèn tre thì B2C là kênh phân phối mà chuyên gia Trương Thanh Hùng khuyên hướng đến

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia