CỐ VẤN DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐMST: (Số VII) Dự án "Đi cho biết" với mong muốn mở rộng thị trường

Chuyên gia khuyên rằng, nhóm dự án nên phối hợp với các địa phương để làm thương hiệu cùng từ đó phát triển thị trường du lịch cộng đồng...

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia