[CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH DOANH NHÂN] (Phần 3): Đi tìm ý tưởng kinh doanh

Ý tưởng kinh doanh là một trong những điều quan trọng khi bắt đầu kinh doanh, hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn có được nền tảng vững chắc phát triển sự nghiệp.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia