CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH DOANH NHÂN: (Phần 4) “Chốt hạ” ý tưởng kinh doanh

Muốn có ý tưởng kinh doanh tốt bạn cần biết nhìn nhận cơ hội thông qua 4 "bất”, 5 chữ ”nhân” và 3 phương pháp.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia