Doanh nghiệp lớn đi trước là bệ đỡ vững chắc cho startup trong hoạt động đầu tư

Doanh nghiệp đi trước không chỉ cung ứng nguồn vốn tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là nguồn vốn xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong mạng lưới phát triển của mình.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà