Giải pháp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Chương trình cho vay vi mô – bản chất là chương trình cho vay không cần thế chấp, cần hướng mạnh hơn vào cho vay khởi nghiệp.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng