Giao lưu Khởi nghiệp Hải Phòng: Bài học khởi nghiệp từ "Chuyện cây xăng"

Ông Nguyễn Tiến Trung - Chuyên gia đổi mới sáng tạo Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Kankyo Việt Nam - giao lưu với các bạn trẻ tại trường Đại học Hải Phòng

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Đình Thanh