Hậu Trường Và Chia Sẻ Bí Mật Từ Các Shark

Những chia sẻ bất ngờ từ những người đặc biệt

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 5 tháng

Tác giả: Shark Tank Việt Nam [Tập Đặc Biệt ]