Kawai Startup Fair: Hội chợ Khởi nghiệp của các dự án ứng dụng công nghệ xuất sắc

“Khởi nghiệp cùng Kawai 2019” hướng đến việc trở thành chương trình tăng tốc khởi nghiệp với đối tượng được mở rộng và chất lượng đề án đã được nâng cao.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương - Tuấn Anh