Khai giảng khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Lạng Sơn

Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã hiểu thêm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 9 tháng

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia