Khát vọng khởi nghiệp của thanh niên Lạng Sơn

Tối ngày 16 tháng 8, tỉnh đoàn Lạng Sơn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công "Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn lần thứ 3".

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương