Khởi nghiệp thành công từ nông nghiệp sạch

Sau 5 lứa gà thành công, nông hộ Hoàng Ngọc Năm, Thanh Hóa thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Như Xuân. Anh chuyển giao những kiến thức học được từ chương trình Khởi nghiệp đến các hộ thành viên để nuôi gà bền vững.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: VTC16