Mentor Nguyễn Tiến Trung: Mối duyên cùng khởi nghiệp

Trưởng thành từ học viên tham dự khóa đào tạo giảng viên nguồn đầu tiên (TOT1) của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, ông Nguyễn Tiến Trung đã để lại dấu ấn lớn trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Cố vấn / Huấn luyện - cách đây 1 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng