Người Việt Nam cần phải ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Đây là nhận định của ông Huỳnh Thanh Vạn - CEO Công ty Công ty S-Furniture tại BTV1 ngày 03/01/2020 vừa qua.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 1 năm

Tác giả: Theo BTV1