Nhân rộng giảng viên nguồn Khởi nghiệp TOT 5

Khóa học Giảng viên nguồn Khởi nghiệp TOT 5 khai giảng vào ngày 16/7/2018. Học viên của khóa học là các doanh nhân, giảng viên đại học và lãnh đạo các tỉnh Đoàn trên cả nước.

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 2 năm

Tác giả: Bích Phương - Hoàng Hưng