Nữ CEO Mỹ Diệu : "Lập Kế Hoạch Rõ Ràng Sẽ Hạn Chế Được Thất Bại"

Cùng CEO 8x tìm hiểu vì sao phải có kế hoạch rõ ràng ?

Quốc gia khởi nghiệp - cách đây 8 tháng

Tác giả: Café Khởi Nghiệp